PROFERTIL® –
ENG YUQORI SIFAT STANDARTI

Eng yuqori sifatda ishlab chiqariladi.

HOMILADORLIK DARAJASI Ø 26-41%