DNK buzilishi va uning bepushtlikka ta'siri

ALO DNK,
XAVOTIRLANMA,
ONAMGA & DADAMGA YETIB OLDIM!

DNK ZANJIRLARINING UZILISHI = GENETIK MA'LUMOTNING UZATILMASLIGI

DNK buzilishi va uni oldini olish

Hujayra bo'linishi paytida DNK har bir yangi hujayraga xuddi poezd yukni belgilangan joyga o'tkazgani kabi ko'chiriladi. Agar poezdning izlari shikastlangan bo'lsa, poezd belgilangan joyga etib bora olmaydi. DNK zanjirlari shikastlanganda ham xuddi shunday. Poyezd ham, DNK ham relsdan chiqib ketgan.

Agar DNKda jiddiy buzilishlar bo'lsa (genetik ma'lumotlar "singan", "shikastlangan"), yangi hujayralar to'liq bo'lmaydi va hujayra bo'linish jarayonini davom ettira olmaydi. Embrion rivojlanishi to'xtaydi.

DNK buzilishi va uni oldini olish

Muvaffaqiyatli tabiiy yoki in sun'iy urug'lanish ehtimoli kamayadi. Homila tushish ehtimoli oshadi.

DNK dagi buzilishlar …

… homila tushish xavfiga sabab ekanligini bilarmidingiz??

Profertil haqida ekspertlar fikri: DNK buzilishi

> Batafsil

During cell division, DNA is transferred to each new cell just like a train transfers cargo to a destination. If a train’s tracks are damaged, the train cannot make it to the destination. The same is true when DNK zanjiris are damaged. Both the train and the DNA are derailed.

If there are serious breaks in the DNA (genetic information is “broken”, “damaged”), new cells will be incomplete and unable to continue the cell division process. Embryonic development stops.

The chances for a successful natural or in-vitro conception decrease. The risk of a miscarriage is increased.

Manbaa: Sedo C.A. et al.; JBRA Assist Reprod. 2017;21(4):343-350.

SPERMA HUJAYRALARI
O'ZINI O'ZI DAVOLOLMAYDI

Profertil haqida ekspertlar fikri: DNK buzilishi haqida
DNK buzilishi infografikasi

Sperma hujayraning vazifasi tuxum hujayrasiga xavfsiz tarzda qadoqlangan irsiy ma'lumotni (DNK) tashishdir. DNK tuzilishining o'zida qancha buzilishlar bo'lsa, sperma o'z vazifasini bajarishi shunchalik qiyin bo'ladi.

Manbaa: Cohen-Bacrie P. et al; Fertility & Sterility 2009, 19(5): 1801-1805.

35+ YOSHDAGI
BO'LAJAK OTALAR UCHUN

DNK zanjiri
DNK zanjiri

Spermadaa DNK buzilishlarini (parchalanish tezligi) aniqlash uchun turli xil sinov protseduralari mavjud. Biroq, umumiy olganda, 35 yoshdan oshgan erkaklarda DNK buzilishi tez-tez uchrab turadi, shuning uchun 35+ yoshdagi bo'lajak otalarga PROFERTIL® ni qabul qilish tavsiya etiladi.

Ma'lumki, erkaklarning bepushtligi buzilgan genetik material bilan birga uchraydi. Buzilgan DNKga ega bo'lgan hujayralar ko'pligi, ko'p shikastlangan genetik materialni bildiradi va u o'z navbatida past darajadagi muvaffaqqiyatli homiladorlikka olib keladi. Ko'proq shikastlangan genetik material muvaffaqiyatli homiladorlik ehtimolini kamaytiradi.

Ma'lumki, erkaklarning bepushtligi buzilgan genetik material bilan birga uchraydi. Buzilgan DNKga ega bo'lgan hujayralar ko'pligi, ko'p shikastlangan genetik materialni bildiradi va u o'z navbatida past darajadagi muvaffaqqiyatli homiladorlikka olib keladi. Ko'proq shikastlangan genetik material muvaffaqiyatli homiladorlik ehtimolini kamaytiradi.

Ma'lumki, erkaklarning bepushtligi buzilgan genetik material bilan birga uchraydi. Buzilgan DNKga ega bo'lgan hujayralar ko'pligi, ko'p shikastlangan genetik materialni bildiradi va u o'z navbatida past darajadagi muvaffaqqiyatli homiladorlikka olib keladi. Ko'proq shikastlangan genetik material muvaffaqiyatli homiladorlik ehtimolini kamaytiradi.

Manbaaler:
Cohen-Bacrie P. et al.; Fertility and Sterility 2009;91(5):1801-5.
Sartorius G.A. et al.; Human Reprod. 2010;16(1):65-79.
Plastira K. et al.; J Assist Reprod Genet. 2007;24(10): 437-443.

HOMILADORLIK
YO'LIDA HAMROH

Sperma DNKsiga ijobiy ta'sir ikki marta isbotlangan

ISGE Journali
ISGE Journali

play_arrow Reduction of sperm DNA-breakage

play_arrow Less abnormally-shaped sperm

PROFERTIL® ning DNKni shikastlanishdan himoya qilish qobiliyati 2 ta klinik tadqiqotlarda isbotlangan. PROFERTIL® 3 oy qabul qilinganidan so'ng, bemorlarning 74,6% test natijalari shikastlangan sperma DNKsining sezilarli darajada pasayishini va sog'lom, shikastlanmagan sperma DNKsining sezilarli darajada oshishi isbotlangan.

PROFERTIL® ning DNKni shikastlanishdan himoya qilish qobiliyati 2 ta klinik tadqiqotlarda isbotlangan. PROFERTIL® 3 oy qabul qilinganidan so'ng, bemorlarning 74,6% test natijalari shikastlangan sperma DNKsining sezilarli darajada pasayishini va sog'lom, shikastlanmagan sperma DNKsining sezilarli darajada oshishi isbotlangan.

Reduces sperm DNA-breakage
Profertil DNK buzilishini kamaytiradi

Manbaalar:
Lipovac M. et al.; EMJ Urol. 2014;1:60-65.
Lipovac M. et. al.; Gynecological Endocrinology 2021 Jun; 37(6).