2014 yilgi Profertil DNK tadqiqoti

URUG' SIFATINING
OSHISHI

Profertil kapsulasi

»Spermatozoidlarning DNK parchalanishidan himoyalanishning sezilarli yaxshilanishi«

2014 DNK TADQIQOTI

3 oylik PROFERTIL® rejimidan so'ng SHBA bilan bog'lanish qobiliyati bilan baholanadigan sperma sifatini yaxshilanishi

2014 yilgi Profertil DNK Tadqiqoti
EMJ Jurnali
2014 DNK Tadqiqot natijasi
2014 DNK Tadqiqot natijasi
2014 DNK Tadqiqot natijasi
2014 DNK Tadqiqot natijasi
2014 DNK Tadqiqot natijasi
European Medical Journal Logo

Patsientlar soni:
n = 107
(PROFERTIL® guruhi: n = 67;
nazorat guruhi: n = 40)

Nashr:
EMJ Urol. May 2014;1:60-65.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, PROFERTIL®:
  • muvaffaqiyatli kontseptsiya va homiladorlik ehtimolini oshirishi,
  • takroriy homila tushishini oldini olishga yordam berishi, 1)
  • embrion rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi, 2)
  • Sun'iy urug'lantirishda homiladorlik ehtimolini oshirishi mumkin 1) 2)

1) Aitken RJ and Koppers AJ. Apoptosis and DNA damage in human spermatozoa. Asian J Andrology 2011; 13,36–42. 
2) Wong WY et al. Male factor subfertility: possible causes and the impact of nutritional factors. Fertil Steril 2000; 73:435-442.

DNA Study 2014; Increased hyaluronan acid binding ability of spermatozoa indicating a better maturity, morphology, and higher DNA integrity after micronutrient supplementation; Lipovac M. et al.; inclusion criteria: ≥ 1 year of subfertility, ≥ 2 pathological semen analyses; exclusion criteria: aspermia, varicocele, azoospermia, urogenital infections.

Profertil Male 60 Kapsulalik qadoqda

HOMILADORLIK DARAJASI Ø 26-41%